Ko god da dođe unutra, prvo ne veruje da je to neko ovde napravio. Uvek pitaju šta je ovo? Pa ništa, deo prirode. Sve što vidite u nutra je, mogu slobodno da kažem, minuli rad, proteklih 25 godina života i rada. Osnova cele priče ovde je usmerena ka životinjama i da životinjama bude dobro.