Kada izgovoriš reč internet, prvo što pomisliš je ono što svakodnevno koristiš na mreži. Facebook, Instagram, YouTube, mailovi, Wikipedia, različiti sajtovi i portali poput MINT-a, a koje posećuješ u potrazi za određenim informacijama, radi zabave, dopisivanja. Sve to što koristiš čini samo 4% interneta tj. informacija koje se nalaze na mreži.

 

 

90% podataka nalaze se na tzv. deep web-u, a njih čine podaci vlada država, akademske informacije, medicinski zapisi, legalna dokumenta, naučni izveštaji, podaci o različitim pretplatama i sl.

Dark web čini preostalih 6% interneta. Ilegalne informacije, trgovina drogom, privatna komunikacija, ileglna pornografija, samo su deo dark web-a.

Termin se odnosi na sajtove koji su enkriptovani tj. zaštićeni i tako sakriveni od očiju običnih internet korisnika. Mnogo je razloga zašto je to tako, a jedan od njih je jer se dark web koristi kao tržište za prodaju i kupovinu raličitih ilegalnih stvari, poput droge, oružja, različitih vrsta porno filmova, hakovanih tj. ukradenih podataka kojima se vlasnici ucenjuju, ali i ljudi.

Pored toga, dark web koriste i pojedinci koji ne žele da ostavljaju trag na internetu, iz samo njima poznatih razloga.

 

medij internet generacije mint mintv
Tržište za prodaju i kupovinu raličitih ilegalnih stvari, poput droge, oružja, različitih vrsta porno filmova, hakovanih tj. ukradenih podataka.

 

Putem običnog internet browser-a koji upravo koristite, nije moguće naći sadržaj koji se nalazi na dark web-u. Internet pretraživači poput Googla, takođe ne prikazuju sadržaj sa ovih sajtova.

Poseta dark webu nije ilegalna, ali je jako bitno šta radite dok ste na njemu. Dečja pornografija i eksplicitni snimci ubistava su samo deo dark weba, tako da sebe ne želite da dovodite u situaciju da se uopšte nađete na takvom mestu.

Najpoznatiji primer ilegalnog korišćenja dark web-a jeste tzv. “Put svile”, koji je koristeći Bitkoin, internacionalno trgovao drogom. Pojedinci koji su bili mozak ove operacije su uhapšeni 2014. godine, ali slične grupe i dalje funkcionišu, po identičnom modelu.

 

 

Dark web se često pominje nakon ekspanzije kriptovaluta, koje se, između ostalog, koriste kao sredstvo plaćanja za razne, već pomenute aktivnosti na ovom mračnom mestu.