Industrija prvenstveno radi zarad zarade, a kraft se radi zarad ukusa. U industriji se koristi dosta stabilizatora, dosta ekstrakata, dosta raznih stvari koje objektivno omogućavaju da se dobije pivo koje…